Fotballprogresjon » Foreldreinfo

Foreldreinfo

Foreldre og foresatte

Fotballprogresjon Norge har utarbeidet egne retningslinjer og krav til foreldre og foresatte som har barn som deltar på aktiviteter hos oss.

Formålet med disse retningslinjene og kravene er å:

  • sikre at alle barn og ungdom som deltar på våre aktiviteter kan gjøre dette innenfor trygge og komfortable rammer
  • sikre at all aktivitet er ut fra våre verdier som er i tråd med Fair Play verdiene
  • sikre at alle våre økter alltid holder topp kvalitet

 

Retningslinjer:

  1. Plassering

Hold avstand til øktene som gjennomføres. Vi tillater ikke at foreldre står inne på banen gjennom øktene. Foreldre som ønsker å se på øktene må oppholde seg utenfor banen.

  1. Arbeidsro for spillere og trenere

Vi ønsker minst mulig kommunikasjon mellom spillerne og foreldre når våre økter er i gang. Kun ved spesielle behov tillater vi det. Dette er viktig for at spillerne skal kunne holde ritkig konsentrasjon gjennom øktene.

Dette gjelder også i respekt for våre trenere. Fotballbanen er vår arbeidsplass. Når øktene er i gang, trenger treneren å holde fullt fokus på spillerne for å kunne levere topp kvalitet.

  1. Positive holdninger og verdier

Vi oppfordrer alle foreldre til å vise gode holdninger og verdier ovenfor egne og andres barn som deltar på FPN – aktiviteter. Fotballprogresjon har som mål om å videreutvikle de individuelle ferdigheter hos spillerne. Fokuset ligger på utvikling – ikke resultatet.

Fokuser på å gi ros og oppmuntringer for gode prestasjoner. Dette skaper trygghet og selvtillit hos spilleren, noe som er avgjørende for å kunne få fremgang.