Fotballprogresjon » Forsikring

Forsikring

Alle deltakere på FPNs eventer og PT treninger er forsikret gjennom vår ulykkesforsikring fra IF.

Skulle en skade skje under FPN aktivitet, er det viktig at du melder fra til FPN snarest til post@fotballprogresjon.no. FPN vil da melde inn skaden til IF. IF tar så saken videre med person/foresatt til person som har skadet seg.

For å dekke forsikring og administrasjonsgebyr, blir det lagt på 20 kr per faktura for alle våre PT kunder.