Fotballprogresjon » FPN|EliteLevel Fotballskole

FPN|EliteLevel Fotballskole

FPN|EliteLevel Fotballskole

Kompetanse- og kunnskaps Camp for deg som ønsker kvalitet!

Konseptet går over 3 dager og er designet for å hjelpe spillerne fra det året de fyller 13 år til å nærme seg de kravene som stilles i den profesjonelle seniorfotballen.

Konseptet vil bestå av både praksis og teori – der hovedfokuset vil være taktisk forståelse av spillet. Temaer som gjennomgås er «Ballvinneregenskaper», «Dribleferdighet», «Førstetouch og Pasningsferdighet», «Fotballforståelse» og «Scoringsferdighet». Alle øvelsene vil inneholde taktiske elementer som; ballen, medspiller, motspiller, retning, og mål.

Vårt intensive 3 dagers program har fokus på læring og utvikling, med krav til kvalitet og seriøsitet. Vi setter våre deltagere i strekk gjennom å utfordre dem til å klare mer enn de ellers føler seg i stand til. Vi garanterer topp kvalifiserte trenere som sørger for et profesjonelt og utviklingsbasert miljø både på feltet og i møterommet.

For kommende eventer og påmelding: https://fotballprogresjon.no/eventer/

Tidsskjema for dagene:

09.45 – 10.15: Velkomstprat, fordeling av grupper
10.15 – 10.30: 1000 touch (oppvarming)
10.30 – 12.30: Øvelser / teori på stasjoner (4 x 25 minutter)
12.30 – 13.30: Lunsj
13.30 – 13.40: Oppsummering så langt
13.40 – 13.55: 1000 touch (oppvarming)
14.00 – 16.00: Øvelser / teori på stasjoner (4 x 25 minutter)

Pris: 1 890 kr