Fotballprogresjon » FPN | Lagtrening

FPN | Lagtrening

Dette er et tilbud til klubblag som ønsker å leie en trener fra FPN for en kortere eller lengre periode. Innholdet på treningene planlegges ut ifra behov eller ønsker.
Vi har utstyr tilgjengelig og sørger for at utstyr er på plass til øktene.

Treningene varer mellom 60 – 90 minutter, hvor det er en rød tråd gjennom oppvarming, temadelen(e) og en spillsekvens basert på tema for økta.