Fotballprogresjon » FPN Personlig trening i smågrupper

FPN Personlig trening i smågrupper

Fra alder 6 – 18

FPN | PT

FPN har forskjellige utviklingstilbud for unge fotballspillere som ønsker å forbedre sine ferdigheter. Nedenfor kan du se de ulike tilbudene, og vurdere hva som passer best for deg.

FPNs utviklingstilbud

Personlig Trening (PT).

Personlig trening i smågrupper så dagens lys for mer enn 10 år siden, og er selve fundamentet til FPN. Det er et unikt utviklingskonsept som fokuserer på individuell og relasjonell ferdighetsutvikling i små grupper. Vi ser på oss selv som innovative og nyskapende, og skal alltid levere våre tjenester som avtalt med høy faglig kvalitet på både produkt, innhold og leveranse.

Det unike med vårt PT-system er sammensetningen av mange ting som skaper den den optimale utviklingen:

 • Et godt konsept
 • En fremtidsrettet metodikk
 • Små grupper
 • Tett oppfølging og kontinuerlig feedback på dine prestasjoner
 • Intensiv trening
 • 2000 kvalitetstouch pr. økt
 • Moderne utstyr/verktøy som bidrar til mer kvalitet i treningen
 • Vi benytter oss av profesjonelle spillerutviklere
 • Du utvikler et nettverk ettersom du trener med likesinnede spillere fra forskjellige klubber
 • Du får nye referanser

 

Våre utviklingstilbud:

 • PT (smågruppetrening) for aldersgruppen 6-12 år. Her jobber vi med grupper på 4-8 spillere per gruppe. Treningen varer i 75 minutter og gjennomføres med høy intensitet og tett oppfølging fra profesjonelle, engasjerte og dyktige spillerutviklere. Trenerne retter all sin oppmerksomhet på de små detaljene – som samlet fører til økt ferdighet.
 • PT-Elite for aldersgruppen 13-18 år. Her jobber vi med grupper på 8-12 spillere per gruppe. Treningen varer i 120 minutter og er designet for å hjelpe spillerne fra det året de fyller 13 år til å nærme seg de kravene som stilles i den profesjonelle seniorfotballen. Treningen består i hovedsak av taktisk forståelse av spillet på feltet, dvs. at spillerne coaches i situasjoner de møter i kamp. Her fokusereres det ikke på temaer med utgangspunkt i ferdigheter, men i stedet temaer som tar for seg en spesifikk del av det totale fotballspillet. Alle øvelser inneholder taktiske elementer som; ball, medspiller/motspiller, retning, mål. Alle øvelsene inneholder visuell persepsjon i en eller annen grad. Det stilles tøffere krav når det gjelder intensitet, fokus, oppmerksomhet, og holdninger.
 • PT 1:1. En-en-trening passer for de som ønsker en enda tettere oppfølging, en nøye tilrettelagt trening tilpasset ditt nivå, dine behov og dine mål. En personlig trener vil gi deg individuell oppfølging og sørge for at du opplever progresjon og mestring innenfor de områdene du ønsker/du trenger å utvikle deg.
 • PT (duo) Duotrening innebærer at du og en annen spiller kan trene sammen under veiledning fra en av våre personlige trenere. Det kan gjøre den individuelle treningen mer motiverende.
 • PT (VR). Her bruker vi VR-teknologi til å trene persepsjonstrening for PT-spillere i FPN. Dette betyr at FPN nå kan tilby spillere trening og evaluering av kognitive- og delvis tekniske evner med VR-briller. Helt konkret vil spillerne bli målt på deres søk-frekvens, søk kvalitet og beslutningskvalitet. Målet med denne formen trening er å isolere treningen på persepsjon, scanning/søk og beslutningstaking. Det ideelle utfallet av treningen er at spilleren vil kunne utføre raskere og bedre beslutninger på banen. Andre fordeler med Be Your Best Perception Training er at du kan holde deg “kognitiv fit” under skadeperioden, eller du kan aktivere hodet før trening og/eller kamp.

 

Utstyr:

Det er ikke krav om FPN tøy på PT-økter. Men dersom du ønsker å kjøpe fra vår nye FPN kolleksjon, kan dette gjøres via vår katalog hos Torshov Sport (se link under). Det du bestiller via vår katalog kan du enten hente selv på Torshov Sport, eller du kan få det sendt hjem til deg med posten. Den nye kolleksjonen for 2021 er i fargen Burgunder med elementer og detaljer i Gull.

https://www.torshovsport.no/klubbservice/klubbkolleksjoner/oslo/fotballprogresjon-norge

 

Hvordan fungerer en PT-økt

Når du har meldt deg på FPN|PT vil vi sette deg inn i en gruppe som passer for deg og ditt ferdighetsnivå. Alle gruppene hos oss er differensierte basert på alder og nivå. Du bestemmer selv hvilken dag du ønsker å trene, vi har grupper på alle ukedager og helgedager. Hver gruppe består av fra 4-8 deltakere.

En PT-økt varer i 75 minutter og er designet slik at vi påvirker både tekniske ferdigheter, taktiske ferdigheter, fysiske ferdigheter og mentale ferdigheter.

 

Hvem kan melde seg på?

Målgruppen er alle fotballspillere, både gutter og jenter i alderen 6-18 år. Konseptet passer best for de som er lærevillige og ønsker å utvikle fotballspesifikke ferdigheter og egenskaper. Du må være motivert og i stand til å fokusere.

 

Oppfølging

Du får en solid oppfølging gjennom vårt spillerevalueringsystem. Etter hver tolvte PT-økt får du en skriftlig tilbakemelding på styrker og svakheter innenfor tre hovedområder (fotballferdigheter, fysiske ferdigheter, og karakter/mentalitet).

 

Skreddersydde økter

Hos FPN får du økter som er tilpasset dine behov, samt tilpasset morgendagens krav. Alle øvelsene inneholder både visuelle søk (persepsjon), valg (decision making), og handling (utførelse). Vi må få spilleren til å forstå de ulike situasjonene, for deretter å kunne ta det beste valget. Øvelsene har direkte tilknytning til spillet og skal være så kamplike som mulig, både i forhold til intensitet, balltempo, bevegelseskvalitet, persepsjon, og motstand.

Alle PT-økter blir ledet av profesjonelle trenere/spillerutviklere med ulik bakgrunn og nasjonalitet. DNA til en FPN trener kan deles inn i tre deler:

 • Solid kompetanse innen spillerutvikling.
 • Pedagogisk dyktighet – en “superlærer” som evner å identifisere, veilede og utvikle spillerens styrker og svakheter.
 • Dedikasjon og engasjement på en entusiastisk måte – evner å skape begeistring.

Ferdigheter som utvikles gjennom vårt PT system:

Fotballferdigheter:

 • Ballkontroll i lufta ved bruk av alle kroppsdeler
 • Føre og vende ferdighet – driv med ballen
 • Pasningsferdighet (korte, lange, innlegg)
 • Dribleferdighet (finte/vende/beskytte)
 • Ballvinnerferdighet
 • Førstetouch ferdighet (mottak/medtak)
 • Scoringsferdighet
 • Headeferdighet
 • Persepsjonsferdighet: Medspillere, Motspillere, Rom
 • Bevegelseskvalitet: Når? Hvor? Hvordan?
 • Valg: Pasning? Føre? Drible? Skyte?
 • Hurtig teknikk

Fysiske ferdigheter:

 • Koordinasjon, balanse og smidighet
 • Spenst/Plyometrisk
 • Fotballspesifikk hurtighet (løpsteknikk, retningsforandring, retardasjon, akselerasjon, og topphastighet
 • Styrke
 • Skadeforebygging

Mentale ferdigheter:

 • Fokus, konsentrasjon og disiplin
 • Respektfull og positiv
 • Samhold og samarbeid
 • Innsats og kvalitet
 • Vilje til å lære/utvikle seg
 • Smart og kreativ
 • Ansvarlig og selvstendig
 • Gir aldri opp, full av energi og entusiasme
 • Sterk i troen
 • Forpliktelse og dedikasjon
 • Selvtillit og modighet

Vår utviklingsmodell

Hos oss lærer du ferdigheter som er kamprelaterte. På hver økt ønsker vi å påvirker 6 prioriterte elementene under, samt mentale ferdigheter som: Fokus, respekt, positivitet, oppførsel, innsats, samhold, vennskap, samarbeid og fortreffelighet.

1000-TouchBallkontroll i luftaBallkontroll langs bakkenFinterVendinger MestringSelvtillitUtvikling FysiskKoordinasjonHurtighetSkadeforebygging BevegelseskvalitetBevegelsens Når?Bevegelsens Hvordan?Bevegelsens Hvor? PersepsjonMedspillereMotspillereRom ValgPasning?Føre ball?Drible/finte?Skyte? HandlingPasningsferdighetDribleferdighetBallvinnerferdighetFørstetouch ferdighetScoringsferdighet

Meld deg på

Vi har ledige PT-timer på våre avdelinger.

Send epost til: post@fotballprogresjon.no

Skriv kort om deltageren (Fødselsår, klubb, ferdigheter, og når det passer best å trene)