Fotballprogresjon » FPN Personlig trening i smågrupper

FPN Personlig trening i smågrupper

Fra alder 6 – 18

FPN | Trening

FPN har flere ulike utviklingstilbud for unge fotballspillere som ønsker å forbedre sine ferdigheter. Nedenfor kan du se de ulike tilbudene, og vurdere hva som passer best for deg.

FPNs utviklingstilbud

PT (gruppetrening), et unikt og banebrytende utviklingskonsept som fokuserer på individuell og relasjonell ferdighetsutvikling. Basert på alder og ferdighetsnivå deles spillerne inn i små grupper (maks 7 spillere pr. gruppe). Treningen varer i 75 minutter og gjennomføres med høy intensitet og tett oppfølging fra profesjonelle, engasjerte og dyktige spillerutviklere. Trenerne retter all sin oppmerksomhet på de små detaljene – som samlet fører til økt ferdighet. Vi stiller høye krav ift fokus, kvalitet, og innsats, samt garanterer ca. 2000 kvalitets touch på ballen i løpet av økta.


PT-Elite (gruppetrening) er designet for å hjelpe spillerne fra det året de fyller 13 år til å nærme seg de kravene som stilles i den profesjonelle seniorfotballen. Basert på alder og ferdighetsnivå deles spillerne inn i grupper på 10-12 spillere. Treningen varer i 3 timer og består av både praksis og teori – der hovedfokuset vil være taktisk forståelse av spillet. Treneren har mer fokus på ulike spillsituasjoner og rollespesialiserte økter. Dvs. at spillerne coaches i situasjoner de møter i kamp. Her fokusereres det ikke på temaer med utgangspunkt i ferdigheter, men i stedet temaer som tar for seg en spesifikk del av det totale fotballspillet. Alle øvelser inneholder taktiske elementer som; ball, medspiller/motspiller, retning, mål. Alle øvelsene inneholder visuell persepsjon i en eller annen grad. Det stilles tøffere krav når det gjelder intensitet, fokus, oppmerksomhet, og holdninger.


PT (personlig trening) er designet for de som ønsker en enda tettere oppfølging fra trener. Gjennom PT 1:1 vil du få nøye tilrettelagt trening tilpasset ditt nivå, dine behov og dine mål. En personlig trener vil gi deg individuell oppfølging over tid og sørge for at du opplever progresjon og mestring innenfor de områdene du ønsker å utvikle deg.


PT (duo) er personlig trening for to spillere. Dette innebærer at du og en annen spiller kan trene sammen under veiledning fra en av våre personlige trenere. Det kan gjøre den individuelle treningen mer motiverende.


PT (total-spillerutviklingsprogram). Tekniske-, taktiske-, fysiske-, mentale- og psykososiale ferdigheter. Dette er Next Level innen personlig trening og spillerutvikling. Miguel Sotos vil ha hovedansvaret for Total-spillerutviklingprogram, men vil jobbe tett med Kim-David og Danny. Miguel har erfaring fra tilsvarende prosjekt i Spania.

Total-spillerutviklingsprogram består av følgende:

  1. Testbatteri (mental test, ferdighetstester, fysiske tester, biotype, og screening)
  2. Kampanalyse og kamp-profil (Kampmiljø, Individuelle ferdigheter (defensive og offensive), Taktiske ferdigheter (defensive og offensive), Build up skills, Kreativitet, Avslutningsferdigheter Overgang fra forsvar til angrep, Overgang fra angrep til forsvar, Defensiv fase, Fysiske ferdigheter, Samt en rekke andre resultater som hentes fra GPS vest
  3. Personlig kompetanseprofil (resultater fra kampanalyse og alle tester). Den vil også hjelpe oss slik at vi kan trene enda smartere
  4. PT-økter der trener fokuserer på analysen fra “Total-Spillerutviklingsprogram”
  5. Taktisk tilnærming på hver økt ettersom vi har din kampanalyse
  6. Spillersamtaler (gjennomgang av kompetanseprofil, optimalisere de ulike arenaer, målsetningsjema)
  7. 1:1-økter med fokus på utviklingsmål
  8. Tilrettelegging for spesifikke økter med spesialister innen hurtighet, tilslag (skudd), styrketrening, og skadeforebygging)

Vår utviklingsmodell

Hos oss lærer du ferdigheter som er kamprelaterte. På hver økt ønsker vi å påvirker 6 prioriterte elementene under, samt mentale ferdigheter som: Fokus, respekt, positivitet, oppførsel, innsats, samhold, vennskap, samarbeid og fortreffelighet.

 

1000-TouchBallkontroll i luftaBallkontroll langs bakkenFinterVendinger MestringSelvtillitUtvikling FysiskKoordinasjonHurtighetSkadeforebygging BevegelseskvalitetBevegelsens Når?Bevegelsens Hvordan?Bevegelsens Hvor? PersepsjonMedspillereMotspillereRom ValgPasning?Føre ball?Drible/finte?Skyte? HandlingPasningsferdighetDribleferdighetBallvinnerferdighetFørstetouch ferdighetScoringsferdighet

Meld deg på

Vi har ledige PT-timer på våre avdelinger.

Send epost til: post@fotballprogresjon.no

Skriv kort om deltageren (Fødselsår, klubb, ferdigheter, og når det passer best å trene)