Fotballprogresjon » FPN|SpeedDay Advanced

FPN|SpeedDay Advanced

Alder varierer

FPN | SpeedDay Advanced

FPN|SpeedDay Advanced er designet for å utvikle din fotballspesifikke hurtighet som i dag er nødvendig som moderne toppspiller. Advanced kurset er for spillere som mestrer FPN|SpeedDay. Vi anbefaler derfor at du melder deg på FPN|SpeedDay noen ganger, før du melder deg på FPN|Speed Advanced.

Tanner Speed har utviklet et konsept som utvikler løpeferdighetene som er nødvendig i dagens fotballen.

Lær om hvordan du kan bli en raskere fotballspiller

En fotballspiller fullfører per kamp ca. 1100 startbevegelser med og uten rotasjonsbevegelse, lineær eller lateralt, kryssløp, bakover, diagonalt, eller sideveis. Det er ekstremt mange typer bevegelser som må trenes og man må spesialt vektlegge det «første» steget med og uten ball.

I fotball er hurtighet et resultat av hvor raskt du kan endre retning med hurtige, eksplosive og reaktive bevegelser i trange rom. Dette resulterer i mer enn 50 hurtige retningsforandringer i maks tempo per kamp.

Alle våre SpeedDays gjennomføres av Tanner Speed Academy, med Carsten Effertz.

Vi vil fokusere på følgende:

  • Utvikling av hurtige bevegelser alle veier
  • Hurtig aksellerasjon og stoppbevegelser
  • Hurtig endring av retning
  • Høy eksplossivitet
  • Tester:
    • Topphastighet med retningsforandring
    • Fitlight test

Pris: 800 kr

Påmelding: https://fotballprogresjon.no/eventer/

Suksesshistorier

Av spillere som har deltatt på PT over en lengre og betydningsfull periode – har hele 30 spillere representert Norge på de ulike ungdomslandslagene. I tillegg har mange skrevet proffkontrakt, og mange har prøvespilt for store utenlandske toppklubber.

Se suksesshistorier her

Sjekk ut våre eventer