Fotballprogresjon » Trenere

Trenere

Våre trenere har ulik bakgrunn, kultur, kompetanse og utviklingsfilosofi. Dette gjør at vi får mange fruktbare diskusjoner, som igjen gjør FPN-konseptene sterkere og bedre.