Fotballprogresjon » Klubbsamarbeid

Klubbsamarbeid

Per dags dato har FPN samarbeid med Bekkelaget SK, Korsvoll IL, Løvenstad IL og SF Grei. Klubbene har forskjellig samarbeid ut ifra behov
og ønske.

Vårt mål er å utvikle unge ambisiøse fotballspillere til internasjonale toppspillere, og utvikle mindre ambisiøse spillere slik at de får større glede
av fotballen. Samtidig ønsker vi å heve kompetansen i klubbene vi samarbeider med. Dette vil ha stor verdi for fotballspillerne og klubber,
kretsen og landslag, og ikke minst for investorer og næringslivet. Den utdanningen spillerne får hos Fotballprogresjon Norge (eksempelvis selvstendig tenking og fokus på egenutvikling utover det rent fotballfaglige) kan de ta med seg videre i livet også utenfor fotballen. Formålet vårt ved å gå inn i klubb er å kunne tilby klubbens medlemmer personlig trening, "spissing"/videreutvikling av kompetanse/talent, veiledning og oppfølging, et tilbud som de fleste klubber mangler i dag. Det som gjør trenergjerningen så fascinerende for oss er selve skapelsesprosessen. Vi er et seriøst selskap som er genuint opptatt av å utvikle fotballen i Norge. Vi har en sterk lidenskap om å gjøre spillere og mennesker vi jobber med best mulig. Dårlig eller mangelfull spillerutvikling er et stadig mer aktuelt problem i de fleste klubber i Norge. Det er kun de største klubbene som har gode rutiner, men også der sliter man med å få frem spillere til sine A-lag. Samtidig er foreldretrenere kubbens og vår viktigste ressurs. Vi kan gå inn å hjelpe klubben med å økte forståelsen og kompetansen til klubbens foreldretrenere. Det er en økende tendens til at foreldre tar egne grep og legger til rette for at barna deres skal få et best mulig utviklingstilbud. Derfor er det fint at dette kan gjøres innad i egen klubb.

Vi sitter på en kompetanse og et konsept som veldig mange aktører kan dra nytte av. Våre tjenester gir både fotballspillere og fotballklubber som befinner seg innenfor et sterkt konkurransepreget marked fortrinn mot deres konkurrenter. Det er ytterst få klubber som opererer med overskudd i dag, og enda færre investorer som tjener penger på sine investeringer i fotballklubber. Den viktigste grunnen til det er at produksjonen av spillere med høy markedsverdi er nesten fraværende. De fleste fotballklubber i dag ser nødvendigheten av å bruke profesjonelle trenere til å utvikle sine spillere, og dette kommer til å bli mer og mer brukt i fremtiden.

Vi kan tilby følgende til din klubb:
 Trener for lag en kortere eller lengre periode
 Spillerutviklingskonsepter
 Bidra til å heve nivået på klubbens egne fotballskoler
 Årgangsansvarlig
 Utvikle klubbens foreldretrenere
 Hjelpe til med sportsplan og utviklingstrapp
 Akademi
 Trenerkoordinator

Spillere:
 Alle fotballspillere som ønsker å forbedre sine ferdigheter og egenskaper.
 Spillere i og rundt Oslo vil være våre viktigste kunder den første perioden av oppstartsfasen.
 Spillere fra andre deler av landet inviteres til helgesamlinger i Oslo.
 Så ønsker vi å etablere konseptet i de største byene rundt i landet, dernest alle mindre byer og
tettsteder.

Klubber:
 Klubber som ønsker å etablere en spillerutviklingsmodell.
 Klubber som ønsker å profesjonalisere sin eksisterende spillerutviklingsmodell.
 Klubber som ønsker spesialtrening på enkeltspillere i hver årsklasse.
 Klubber som ønsker en kompetanseheving på trenerne i ungdomsavdeling.

Akademier:
 Akademier som ønsker å profesjonalisere sin spillerutviklingsmodell.
 Akademier som sliter med å skaffe dyktige trenere, eller har stort frafall blant påmeldte spillere.
 Akademier som ønsker en kompetanseheving blant trenerne.
 Klubber som mangler akademier, som ønsker at vi skal etablere og drive deres akademi.

Et samarbeid med FPN vil vi gi klubben og deres medlemmer flere
fordeler. Dere får bedre spillere, bedre lag og bedre trenere. Vi kan hjelpe til med å løfte nivået på både spillere, lag og trenere, og på den måten hjelpe klubben til å oppnå bedre sportslige resultater.