Fotballprogresjon » Klubbsamarbeid

Klubbsamarbeid

Per dags dato har FPN samarbeid med Bekkelaget SK, Korsvoll IL, og Løvenstad IL. Klubbene har forskjellig samarbeid ut ifra behov
og ønske.

Vårt mål er å utvikle unge fotballspillere slik at de får større glede av fotballen. Samtidig ønsker vi å heve kompetansen i klubbene vi samarbeider med. Dette vil ha stor verdi for fotballspillerne og klubben, samt kretsen og landslag, og ikke minst for investorer og næringslivet. Formålet vårt ved å gå inn i klubb er å kunne tilby klubbens medlemmer personlig trening, veiledning og oppfølging, et tilbud som de fleste klubber mangler i dag. Dårlig eller mangelfull spillerutvikling er et stadig mer aktuelt problem i de fleste klubber i Norge. Det er kun de største klubbene som har gode rutiner, men også der sliter man med å få frem spillere til sine A-lag. Samtidig er foreldretrenere kubbens og vår viktigste ressurs. Vi kan gå inn å hjelpe klubben med å økte forståelsen og kompetansen til klubbens foreldretrenere. Det er en økende tendens til at foreldre tar egne grep og legger til rette for at barna deres skal få et best mulig utviklingstilbud. Derfor er det fint at dette kan gjøres innad i egen klubb.

Vi sitter på en kompetanse og et konsept som veldig mange aktører kan dra nytte av. Våre tjenester gir både fotballspillere og fotballklubber som befinner seg innenfor et sterkt konkurransepreget marked fortrinn mot deres konkurrenter.

Vi kan tilby følgende til din klubb:
 Trener for lag en kortere eller lengre periode
 Spillerutviklingskonsepter
 Bidra til å heve nivået på klubbens egne fotballskoler og akademi
 Årgangsansvarlig
 Utvikle klubbens foreldretrenere
 Hjelpe til med sportsplan og utviklingstrapp
 Bidra med trenere til klubbens fotballskoler og akademi
 Trenerkoordinator

Et samarbeid med FPN vil vi gi klubben og deres medlemmer flere fordeler. Vi kan hjelpe til med å løfte nivået på både spillere, lag og trenere, og på den måten hjelpe klubben til å oppnå bedre sportslige resultater.