Fotballprogresjon » Optimalt Mentalt

Optimalt Mentalt

OptimaltMentalt er en bedrift eid og drevet av Hallgeir Martinsen.
Hallgeir er utdannet ved Norges Idrettshøgskole og har en  mastergrad i “Coaching og psykologi”, samt en pedagogisk bachelor som “Faglærer i kroppsøving idrettsfag”.
Han er selv friidrettsutøver som sprinter, og er etablert i Norgestoppen med bla. 10.67 på 100m, noe som gir han en spisskompetanse innen hurtighetstrening.
Gjennom OptimaltMentalt kan han hjelpe spillere med fokussamtaler/coaching for å få ut det beste av spillerne på det mentale plan.

Videre gis det også løpekurs til fotballspillere som ønsker å utvikle sin hurtighet gjennom systematisk og målrettet hurtightestrening. I fotball er de første 20-30meterne svært avgjørende, og ved å utvikle denne ferdigheten, samt det å kunne gjennomføre disse løpene flere ganger uten å bli utmattet, får de et konkurransefortrinn i fotball. Slik kan OptimaltMentalt hjelpe spillere til å bli bedre utgaver av seg selv på flere plan.

Les mer om Optimalt Mentalt på deres nettsider: www.optimaltmentalt.no