Fotballprogresjon » FPN | Sikkerhetspolicy

FPN | Sikkerhetspolicy

FPN Sikkerhetspolicy

Fotballprogresjon Norge stiller strenge krav til sikkerhet og ivaretagelse av spillere som deltar på våre aktiviteter.

Policyen vår forsikrer at alle spillere, på tross på tross av alder, kjønn, religion / livssyn, etnisitet, hemninger, seksuell orientering og sosioøkonomiske bakgrunner

  • har en hyggelig og positiv opplevelse av våre aktiviteter innenfor trygge rammer i et barnesentrert miljø
  • er beskyttet fra trakassering under økter eller i forbindelse med våre aktiviteter

Som en del av vår sikkerhetspolicy vil FPN:

  • promotere og prioritere sikkerheten og trivselen for barn og ungdom
  • forsikre om at alle våre trenere forstår deres roller og hvilket ansvar de har i henhold til sikkerhet og trivsel. Dette innebærer at alle trenere for opplæring for å kunne identifisere og respondere på tegn til trakassering, avvisning og andre ting som relaterer til sikkerhet og trivsel ovenfor barn og ungdom
  • forsikre at riktige tiltak gjøres hvis det skulle oppstå hendelser som omhandler mishandling
  • forsikre at konfidensiell informasjon og detaljer som omhandler sikkerhetsmessige årsaker oppbevares sikkert og beskyttet
  • hindre ansettelse av trenere som ikke er egnet til å utføre oppgaver på vegne av FPN basert på punktene nevnt ovenfor

Denne sikkerhetspolicyen vil promoteres og er påbudt å følge for alle involverte i FPN-systemet. Manglende overholdelse av retningslinjene vil bli behandlet uten forsinkelse og kan i verste fall resultere i oppsigelse.

Denne policyen vil bli gjennomgått et år etter utvikling og deretter hvert tredje år, eller om det skjer endringer i lovgivningen og / eller regjeringens veiledning som følge av andre betydelige endringer eller hendelser

 

Politiattest

Norges Idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og sted. I 2008 ble det vedtatt at alle som skal utføre oppgaver i norsk idrett som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal kunne fremvise politiattest fri for anmerkninger. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år.

Alle trenere må kunne vise til en politiattest fri for alvorlige anmerkninger for å kunne jobbe hos oss.

Her kan du lese mer om krav til politiattest:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/