Fotballprogresjon » Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Vi har noen kjerneverdier som vi ønsker å se i våre spillere hver eneste dag, både på og utenfor banen. Verdier som går på holdninger og god oppførsel. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre og på hvilken måte vi ønsker å møte hverandre hver eneste dag. Summen av våre verdier skal danne grunnlaget for den type spillere vi ønsker å forme. 

For oss er det viktig å utdanne hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Gjennom å være en del av FPN vil man lære seg mer enn å “bare” bli en bedre fotballspiller. Alle må legge ned en innsats for å få et godt utviklingsmiljø. Dette gjøres blant annet gjennom å tolerere ulikheter, respekt for “Fair Play” og ta ansvar for sin egen så vel som gruppas utvikling.

 

Verdigrunnlag og læring gjennom fotball

Kvalitet: Alle oppgaver som gjennomføres i spillerens utviklingsløp, må utføres med høyest mulig grad av kvalitet. Vi er opptatt av perfeksjon i alt vi gjør. Vi gjør ting ordentlig.

Medmenneske: Vi respekterer at vi er ulike, og tillater at alle er seg selv. Samtidig dyrker vi samarbeidet, fellesskapet og kameratskapet. Mangfold er en styrke.

Glød: Glede og humør er basisen i god utvikling. Vi gløder, er ivrige og dedikerte, både på og utenfor banen.

Mot: Vi er ikke redd for å gjøre feil. Vi er modige nok til å forsøke vanskelige ting, igjen og igjen. etter hvert vil vi lykkes, og da bygges selvtilliten, også i andre situasjoner.

Kunnskap: Vi er åpne, ydmyke og lærevillige til generell og spesifikk kunnskap.