Fotballprogresjon » Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Vi har noen kjerneverdier som vi ønsker å se i våre spillere hver eneste dag, både på og utenfor banen. Verdier som går på holdninger og god oppførsel. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre og på hvilken måte vi ønsker å møte hverandre hver eneste dag. Summen av våre verdier skal danne grunnlaget for den type spillere vi ønsker å forme. 

For oss er det viktig å utdanne hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Gjennom å være en del av FPN vil man lære seg mye mer enn å “bare” bli en bedre fotballspiller. Alle må legge ned en innsats for å få et godt utviklingsmiljø. Dette gjøres blant annet gjennom å tolerere ulikheter, respekt for “Fair Play” og ta ansvar for sin egen så vel som gruppas fremtid.

 

Denne lista er et bevis på at fotball kan være med på å utdanne hele mennesket, ikke bare fotballspilleren.

Verdigrunnlag og læring gjennom fotball

Fokus: For at spillerne skal utvikle seg best mulig, ønsker vi at de går inn i en fokusboble. Hvor spilleren er fullstendig tilstede og kun er opptatt av oppgaven som skal gjennomføres, enten det er en treningsøkt, en kamp eller andre elementer i utviklingen. I FPN kaller vi det superfokus.

Kvalitet: Alle oppgaver som gjennomføres i spillerens utviklingsløp, må utføres med høyest mulig grad av kvalitet. 

Målrettet: Som fotballspiller lærer man seg å sette mål og jobbe hardt for å nå dem.

Punktlighet: Vi må alltid være punktlig når det kommer til oppmøtetider, etc. I samfunnet er dette en dyd som verdsettes høyt.

Prioriteringsevne: Hvis man velger å satse som idrettsutøver, velger man samtidig bort andre aktiviteter som står i veien for utviklingen av deg som idrettsutøver. Man lærer verdien av å gjøre noe ordentlig, og prioritere vekk det som er mindre viktig.

Allsidighet: Man kan godt drive med flere idretter i barneårene, men det må være tydelig hvilken idrett man satser på. Det er veldig vanskelig å bli god i fotball dersom dette ikke prioriteres i barneårene. Fotball er en allsidig idrett der det trenes både utholdenhet, hurtighet, koordinasjon, balanse, spenst, etc. i tillegg til teknikk, taktikk og mentalitet.

Samarbeid og samhold: Man lærer seg å fungere sammen med andre. Vi er alle medlemmer av FPN, enten vi er spillere eller trenere. Vi skal samarbeide godt med alle. Husk ”du blir ikke god før du klarer å gjøre andre gode”.

Ydmykhet: Fotballspillere lærer seg å være åpne og ydmyke til læring, kunnskap og feedback.

Kreativitet: Konstruktive tanker og handlinger utenfor boksen er en nyttig kvalitet også i hverdagen.

Besluttsomhet: Som fotballspiller læres man opp til å ta avgjørelser både på banen og utenfor banen, samt ta konsekvensene av disse beslutningene.

Kommunikasjon: Som fotballspiller er man avhengig av å kommunisere godt med de rundt seg på banen, så vel som utenfor banen.

Mestringsforventninger: Man lærer seg å forvente at man mestrer noe. Selv om selvtillit er situasjonsbestemt, drar man med seg et positivt selvbilde også i andre situasjoner.

Toleranse og mangfold: Gjennom fotballen vil man omgås med mange mennesker som er ulike og har andre behov enn seg selv. Vi skal respektere at vi er selvstendige individer med ulike egenskaper og egenarter. Vi skal tillate at alle er seg selv samtidig som vi skal dyrke samarbeidet, fellesskapet og kameratskapet. Mangfold er en styrke. Ved å bli vant med ulikheter blir man også mer tolerant ovenfor ulikheter ellers i samfunnet.

Stressmestring: Fotballspillere er under mye press og stress, og vil dermed kunne lære seg å takle dette presset på best mulig måte.

Omtanke og medmenneskelighet: Det er viktig å være medmenneskelig. Venner er ikke noe du får. Venner er noe du vinner gjennom måten du er på. Vi skal være gode mennesker som er opptatt av å gi andre mer enn de forventer seg, og vi skal gjøre det fordi vi liker det.

Glede og humør: For en fotballspiller er dette selve basisen i god utvikling. Forskning viser at du utvikler deg mer når du smiler og er glad. Vi skal trives i hverandres selskap og vise ekte glede når vi lykkes med det vi gjør – både på egne og medspilleres vegne. Kall det gjerne kjærlighet!

Positivitet: Dersom en fotballspiller tenker positivt, så blir han blidere og får det bedre med deg selv. Samtidig får omgivelsene det bedre. Selv om man har en «dårlig» dag er det viktig at man fokuserer på de mulighetene man har til å glede seg.

Modighet: Mot er kanskje den viktigste dyden vi lærer spillerne våre. Det er drivstoff til alle andre verdier. Vi skal ha nok mot til å sette oss høye målsetninger. Nok mot til å si at vi skal bli best. Nok mot til å kaste oss inn der det gjør vondt. Vi skal være modige nok til å forsøke vanskelige ting, igjen og igjen.

Måtehold: Det betyr at vi må være forsiktige med alt som reduserer oss.

Rettferdighet: Vi er rettferdige mot oss selv og alle andre.

Glød: Vi skal være ivrige og dedikerte i det vi gjør på trening og kamper. Vi skal satse alt vi kan for å nå våre mål. Vi skal ”gløde” i alt vi gjør når vi representerer FPN og lagene våre, både på og utenfor banen. Vi skal bli lagt merke til fordi vi vil.

Ærlighet: Gjennom fotballen lærer man seg at det er viktig å ærlig mot deg selv, egen samvittighet og alle andre. Visdomsord: “Si det du mener, det er rett. Men si ikke alt du mener. Det er klokt”.

Vilje/Innsats: Ting kommer ikke av seg selv. Belønningen kommer når man legge inn en solid dose innsats hver eneste dag.