Fotballprogresjon » Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Verdigrunnlag

Vi har noen kjerneverdier som vi ønsker å se i våre ledere, trenere og spillere hver eneste dag, både på og utenfor banen. Verdier som går på holdninger og god oppførsel. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre og på hvilken måte vi ønsker å møte hverandre hver eneste dag. Summen av våre verdier skal danne grunnlaget for den type spillere vi ønsker å forme. 

For oss er det viktig å utdanne hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Gjennom å være en del av FPN vil man lære seg mer enn å “bare” bli en bedre fotballspiller. Alle må legge ned en innsats for å få et godt utviklingsmiljø. Dette gjøres blant annet gjennom å tolerere ulikheter, respekt for “Fair Play” og ta ansvar for sin egen så vel som gruppas utvikling.

 

Verdigrunnlag og læring gjennom fotball

Ambisiøs: Vi er ambisiøse og engasjerte, og gjennomfører alle oppgaver med høyest mulig grad av kvalitet. Vi gjør vi det vi lover, og viser en sterk gjennomføringskraft. 

Medmenneske: Vi respekterer at vi er ulike, og tillater at alle er seg selv. Samtidig dyrker vi samarbeidet og fellesskapet. Mangfold er en styrke. Vi er lojale og ærlige, vi vil hverandre vel, og spiller hverandre gode.

Glød: Vi byr på oss selv, vi gløder, er ivrige og dedikerte. Vi strekker oss litt lenger for kundene våre.

Mot: Vi er ikke redde for å gjøre feil. Vi er modige nok til å forsøke vanskelige ting igjen og igjen.

Kunnskap: Vi viser en offensiv holdning til all læring og videreutvikling, og opptrer ydmyk i alle sammenhenger.