Fotballprogresjon » Om FPN

Om FPN

Hvem er vi

FPN ble grunnlagt i 2007. Siden oppstarten har vi vært innovative både i forhold til produktutvikling, men også i forhold til verktøy som kan gjøre spillerutviklingen enda bedre. I dag har FPN inntatt en stødig posisjon som den fremste aktøren i Skandinavia innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere. Vi har 2 ansatte på fulltidstilling, fordelt på spilleruvikling, administrasjon, salg, markedsføring, kundeservice, og produktutvikling. Og vi har mer enn 20 trenere/spillerutviklere som jobber på deltid.

I løpet av et år samler vi mer enn 1000 deltagere til våre fotballskoler/Camper, og mer enn 350 deltagere har ukentlige økter med oss gjennom vårt PT-tilbud. Siden oppstarten har vi bidratt i utviklingen av 38 landslagsspiller og 19 spillere på proffkontrakt i Norge og i Europeiske klubber.

Fotballen er under kontinuerlig utvikling, og dette påvirker alle fotballspillere og alle som arbeider med unge fotballspillere. For FPN betyr det at vi må følge med på utviklingen og tilby smartere og mer fremtidrettet trening til våre utøvere.

Vårt formål er å hjelpe barn og unge til å bli bedre fotballspillere. Vi har opparbeidet oss en sterk merkevare i Oslo og deler av Norge. Vi er kjent for høy grad av kvalitet og profesjonalitet, bruk av utradisjonelle metoder og verktøy, samt at vi bryr oss mennesker og setter spilleren i sentrum.

 

Visjon:

FPN har en visjon om å være den organisasjonen i verden som utvikler flest profesjonell fotballspillere!

Vår intensjon er å hjelpe unge fotballspillere, slik at de på sikt kan nå sitt maksimale potensiale som fotballspiller. Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

 

Virksomhetsgrunnlag

  • Fotballprogresjon Norge skal være den fremste aktøren innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere
  • Dette skal oppnås gjennom bruk av de beste trenerne, det beste utstyret, de råeste prinsipper og metoder, samt den beste veiledning og oppfølging for individuell fremgang
  • Målgruppen er alle fotballspillere, gutter og jenter, uansett ferdighetsnivå og alder
  • Virksomheten skal bidra til økt utvikling av fotballen i Norge

 

FPNs identitet

  • DNA til alle som jobber i FPN: Dedikert og Engasjert, Energisk og Entusiastisk, Stabil og Lojal. Vi skal fremstå som seriøse, kreative, nytenkende og handlingskraftige, som setter kvalitet og kunden først i alle sammenhenger. Vi skal være positive i vårt arbeid, og opptre ydmykt og vennlig, ærlig og respektfull i møte med alle mennesker, og spesielt våre kunder. Vi skal være kjent for å være en organisasjon med et stort hjerte.
  • FPN har en tydelig arbeidsinstruks, filosofi og sportsplan som alle medarbeidere må kunne, forstå , respekterer, og etterlever etter beste evne. Samtidig er vi opptatt av å bygge et team med trenere og ledere med ulik kompetanse, der alle har klart definerte arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
  • FPN skal bidra til et godt og inkluderende miljø basert på tillit, trygghet, samhold og samarbeid. Vi skal fremstår som lojale og ærlige. Vi ønsker å se våre kjerneverdier i hverandre hver eneste dag. De skal også være synlige på alt av materiell.

 

Etisk plattform

Etisk plattform definerer rammer for vår virksomhet og FPN skal sørge for at den etiske plattformen er tydelig, er gjort kjent i alle interne og eksterne prosesser og av virksomheten, og at den blir akseptert og etterlevd.

CSR: Alle barn skal ha en positiv og hyggelig opplevelse hos FPN i et trygt og beskyttet miljø. Derfor må alle trenere signere egenerklæring for samvær med barn og unge. Vi tar samfunnsansvar på alvor. Ettersom vi jobber med barn og unge, ønsker vi å bidra inn mot prosjekter som omhandler barn og unge.

Kunden: FPN skal opptre med ansvarlighet og trygghet for våre kunder. Vi behandle personverndata med varsomhet og etter GDPR regler. Vi opptrer ryddig i alle sammenhenger. Vi levere alle våre tjenester som avtalt med høy faglig kvalitet på både produkt, innhold og leveranse. Vi holder det vi lover.

Respekt: FPN skal aktivt arbeide for å legge til rette for at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, rase, hudfarge, språk, legning, livssyn eller handicap, oppfatter at de møtes med gjensidig respekt. Vi ser aldri ned på andre eller gjør forskjell på folk. Våre kunder skal oppleve oss som en pålitelig og ansvarlig samarbeidspartner.

HMS: Vi vil alltid sørge for at arbeidet med HMS er systematisk og løpende. Det betyr gode rutiner for opplæring og medarbeidersamtaler. Vår arbeidsplass skal være trygg og sikker og vi aksepterer ikke diskriminering eller noen form for støtende oppførsel. Vi tolererer ikke uheldig alkoholbruk, bruk/besittelse eller distribusjon av ulovlige stoffer, eller misbruk av stilling.