Fotballprogresjon » Om FPN

Om FPN

Visjon: FPN har en visjon om å hjelpe flest mulig unge fotballspillere til å leve ut drømmene sine.
Mål: Minst 2 spillere på Landslag U-15 hvert år
For å lykkes med den jobben må følgende mål styre vår praksis;
1.
Vi skal være en organisasjon med et stort hjerte. Vi bryr oss om spillernes velvære og utvikling, og tar godt vare på dem i alle sammenhenger.
2. Utvikle våre spillere, uavhengig av alder og nivå, innenfor alle ferdigheter & egenskaper. Vi skal utvikle komplette spillere som behersker alle deler av spillet. Samtidig skal de være i stand til å ta ansvar for egen utvikling og prestasjon.
3. Vi skal hele tiden være forut for utviklingen og kontinuerlig korrigere sportsplan, vår spillerutviklingsfilosofi, utviklingstrapp, øvelser og momenter.
4. Vi skal alltid gjennomføre motiverende, konstruktive, og kamp-spesifikke treninger.
5. Alle våre øvelser skal inneholde “Persepsjon” (taktikk), “Handlingsvalg” (taktikk), og Handling (teknikk).
6. Vi skal alltid være best på bruk av verktøy/utstyr og innovative metoder for å effektivisere treningen og fremgangen til spillerne.
7. Vi skal alltid ha trenere på det høyeste nivået innen spillerutvikling.
I motsetning til andre idrettsorganisasjoner er vårt eneste formål å utvikle fotballspillere, og som et resultat av det kan vi fokusere fullt og helt på enkeltspilleren. Vi er genuint interesserte i å hjelpe alle våre medlemmer slik at de på sikt kan nå sitt maksimale potensiale som fotballspiller. Gjennom bruk av utradisjonelle treningsmetoder, tett veiledning/oppfølging, og konstrukstiv feedback, skal vi hjelpe unge fotballspillere på en raskere og mer effektiv måte.