Fotballprogresjon » Om FPN

Om FPN

Visjon:

Hjelpe unge fotballspillere, slik at de på sikt kan nå sitt maksimale potensiale som fotballspiller. Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Resultatmål:

Minst 2 spillere på U-15 landslaget hvert år.

Mål som styrer praksisen:
  1. Vi skal være en organisasjon med et stort hjerte. Vi bryr oss om spillerens velvære og utvikling, og tar godt vare på dem i alle sammenhenger.
  2. Utvikle våre spillere, uavhengig av alder og nivå, innenfor alle ferdigheter og egenskaper.
  3. Utvikle spillere som er i stand til å ta ansvar for egen utvikling og prestasjon.
  4. Alltid gjennomføre motiverende, konstruktive og kamp-spesifikke treninger.
  5. Alle øvelser skal inneholde “persepsjon” (taktikk), “valg” (taktikk) og “handling” (teknikk) i en eller annen grad.

 

I motsetning til klubbene er vårt eneste formål å utvikle fotballspillere, og som et resultat av det kan vi fokusere fullt og helt på enkeltspilleren. Vi er genuint interesserte i å hjelpe alle våre medlemmer, slik at de på sikt kan nå sitt maksimale potensiale som fotballspiller. Gjennom bruk av utradisjonelle treningsmetoder, tett veiledning/oppfølging, og konstrukstiv feedback, skal vi hjelpe unge fotballspillere på en raskere og mer effektiv måte.