Hvem er FPN

Fotballprogresjon Norge (FPN) ble opprettet i 2007. Vi har pr. nå en sportslig leder, sportskoordinator, klubbutvikler, og en daglig leder på fulltid, samt 15-20 trenere på deltid. Vi har opparbeidet oss en sterk merkevare i Oslo og deler av Norge. Vi er kjent for høy grad av kvalitet, samt at vi bryr oss om mennesker og setter spilleren i sentrum. Vi tilbyr både gutter og jenter, uansett ferdighetsnivå, profesjonell veiledning og oppfølging både på og utenfor feltet. Vi hjelper deg å forbedre dine fotballferdigheter slik at du oppnår mer glede i din fotballhverdag gjennom større grad av mestring.


Vi ser på oss selv som innovative og nyskapende både i forhold til produktutvikling, men også i forhold til verktøy som kan gjøre spillerutviklingen enda bedre. Ettersom fotballen er under kontinuerlig utvikling følger vi nøye med på utviklingen, slik at vi kan tilby smartere og mer fremtidsrettet trening til våre spillere. FPN skal alltid levere tjenester med høy faglig kvalitet på både produkt og innhold.


Vi har i hovedsak to modeller for utvikling. Det ene er PT-økter og det andre er eventer. Gjennom vårt PT-tilbud har vi ca. 350 spillere på ukentlige PT-økter og hvert år samler vi mer enn 1000 deltagere til våre eventer i Oslo og Spania (fotballskoler og helgecamper). Av spillere som har deltatt på vårt PT-program har vi vært med og bidratt i utviklingen av 57 fotballspillere som har representert Norge på U-landslagene. 

Målsetninger

Vi skal oppnå våre målsetninger fordi vi har de beste spillerutviklerne, det beste utstyret, de råeste prinsipper og metoder, samt den beste veiledning og oppfølging for individuell fremgang.

Bilde av Miguel Gomez Caceres

Visjon

FPN skal være den fremste aktøren innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere.

Resultatmål

Vi skal alltid ha spillere som kvalifiserer til U-15 landslaget. Samtidig skal vi bidra til en jevnlig strøm av spillere som kvalifiserer til en profftilværelse og konkurrerer på det høyeste nivået i Norge og i Europa.

Utviklingsmål

Vi er opptatt av “total” spillerutvikling. Det vil si at vi fokuserer på å utvikle tekniske ferdigheter, taktiske ferdigheter og fotballforståelse, fysiske ferdigheter, og mentale ferdigheter.

Verdigrunnlag

Vi har noen kjerneverdier som vi ønsker å se i våre ledere, trenere og spillere hver eneste dag, både på og utenfor banen. Verdier som går på holdninger og god oppførsel. Hvordan vi oppfører oss mot hverandre og på hvilken måte vi ønsker å møte hverandre hver eneste dag. Summen av våre verdier skal danne grunnlaget for den type spillere vi ønsker å forme. For oss er det viktig å utdanne hele mennesket, ikke bare fotballspilleren. Gjennom å være en del av FPN vil man lære seg mer enn å “bare” bli en bedre fotballspiller. Alle må legge ned en innsats for å få et godt utviklingsmiljø. Dette gjøres blant annet gjennom å tolerere ulikheter, respekt for “Fair Play” og ta ansvar for sin egen så vel som gruppas utvikling.

Ambisiøs

Vi er ambisiøse og engasjerte, og gjennomfører alle oppgaver med høyest mulig grad av kvalitet. Vi gjør vi det vi lover, og viser en sterk gjennomføringskraft. 

Medmenneske

Vi respekterer at vi er ulike, og tillater at alle er seg selv. Samtidig dyrker vi samarbeidet og fellesskapet. Mangfold er en styrke. Vi er lojale og ærlige, vi vil hverandre vel, og spiller hverandre gode.

Glød

Vi byr på oss selv, vi gløder, er ivrige og dedikerte. Vi strekker oss litt lenger for spillerne våre.

Mot

Vi er ikke redde for å gjøre feil. Vi er modige nok til å forsøke vanskelige ting igjen og igjen.

Kunnskap

Vi viser en offensiv holdning til all læring og videreutvikling, og opptrer ydmyk i alle sammenhenger.

Etisk plattform

Etisk plattform definerer rammer for vår virksomhet og FPN skal sørge for at den etiske plattformen er tydelig, er gjort kjent i alle interne og eksterne prosesser og av virksomheten, og at den blir akseptert og etterlevd.

CSR

Alle barn skal ha en positiv og hyggelig opplevelse hos FPN i et trygt og beskyttet miljø. Derfor må alle trenere signere egenerklæring for samvær med barn og unge. Vi tar samfunnsansvar på alvor. Ettersom vi jobber med barn og unge, ønsker vi å bidra inn mot prosjekter som omhandler barn og unge.

Deltager

FPN skal opptre med ansvarlighet og trygghet for våre spillere. Vi behandle personverndata med varsomhet og etter GDPR regler. Vi opptrer ryddig i alle sammenhenger. Vi levere alle våre tjenester som avtalt med høy faglig kvalitet på både produkt, innhold og leveranse. Vi holder det vi lover.

Respekt

FPN skal aktivt arbeide for å legge til rette for at alle, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, rase, hudfarge, språk, legning, livssyn eller handicap, oppfatter at de møtes med gjensidig respekt. Vi ser aldri ned på andre eller gjør forskjell på folk. Våre kunder skal oppleve oss som en pålitelig og ansvarlig samarbeidspartner.

HMS

Vi vil alltid sørge for at arbeidet med HMS er systematisk og løpende. Det betyr gode rutiner for opplæring og medarbeidersamtaler. Vår arbeidsplass skal være trygg og sikker og vi aksepterer ikke diskriminering eller noen form for støtende oppførsel. Vi tolererer ikke uheldig alkoholbruk, bruk/besittelse eller distribusjon av ulovlige stoffer, eller misbruk av stilling.

FPN Sikkerhetspolicy

Fotballprogresjon Norge stiller strenge krav til sikkerhet og ivaretagelse av spillere som deltar på våre aktiviteter. Policyen vår forsikrer at alle spillere, på tross på tross av alder, kjønn, religion / livssyn, etnisitet, hemninger, seksuell orientering og sosioøkonomiske bakgrunner har en hyggelig og positiv opplevelse av våre aktiviteter innenfor trygge rammer i et barnesentrert miljø er beskyttet fra trakassering under økter eller i forbindelse med våre aktiviteter

 

Som en del av vår sikkerhetspolicy vil FPN

Promotere og prioritere sikkerheten og trivselen for barn og ungdom

Forsikre om at alle våre trenere forstår deres roller og hvilket ansvar de har i henhold til sikkerhet og trivsel. Dette innebærer at alle trenere for opplæring for å kunne identifisere og respondere på tegn til trakassering, avvisning og andre ting som relaterer til sikkerhet og trivsel ovenfor barn og ungdom

Forsikre at riktige tiltak gjøres hvis det skulle oppstå hendelser som omhandler mishandling

Forsikre at konfidensiell informasjon og detaljer som omhandler sikkerhetsmessige årsaker oppbevares sikkert og beskyttet

Hindre ansettelse av trenere som ikke er egnet til å utføre oppgaver på vegne av FPN basert på punktene nevnt ovenfor

Denne sikkerhetspolicyen vil promoteres og er påbudt å følge for alle involverte i FPN-systemet. Manglende overholdelse av retningslinjene vil bli behandlet uten forsinkelse og kan i verste fall resultere i oppsigelse.

Denne policyen vil bli gjennomgått et år etter utvikling og deretter hvert tredje år, eller om det skjer endringer i lovgivningen og / eller regjeringens veiledning som følge av andre betydelige endringer eller hendelser.

Politiattest

Norges Idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og sted. I 2008 ble det vedtatt at alle som skal utføre oppgaver i norsk idrett som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal kunne fremvise politiattest fri for anmerkninger. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år.

Alle trenere må kunne vise til en politiattest fri for alvorlige anmerkninger for å kunne jobbe hos oss.

Her kan du lese mer om krav til politiattest