Hvem er FPN

I 2007 grunnla Danny Sannes Fotballprogresjon Norge (FPN), og siden den gang har FPN vært i frontlinjen innen personlig trening og spillerutvikling for fotballspillere. Ikke lenge etter oppstarten ble Kim-David Hunstok med på eiersiden, og tok en viktig posisjon som sportlig leder. I dag består FPN av 3 fulltidsansatte, samt et team på 15-20 trenere.

Vi har bygget opp en sterk merkevare gjennom mange år med hardt arbeid og lidenskap for fotball. Vi ser på oss selv som innovative og nyskapende både i forhold til produktutvikling, men også i forhold til verktøy som kan gjøre spillerutviklingen enda bedre. Ettersom fotballen er under kontinuerlig endring følger vi nøye med på utviklingen, slik at vi kan tilby den beste treningen til våre spillere.

FPN skal alltid levere tjenester med høy faglig kvalitet på både produkt og innhold.

Målsetninger

Fotballprogresjon Norge (FPN) skal være det foretrukne valget
for alle som ønsker å utvikle seg og forbedre sine fotballferdigheter.

Vi skal alltid være i forkant av utviklingen. Vi streber etter å utfordre hverandre, tenke kreativt og innovativt, og vi er dedikert til kontinuerlig å forbedre vår kompetanse og ekspertise.

Vi tilbyr gode treningsfasiliteter hele året. Vi skal lede an med det nyeste innen utstyr og verktøy for spillerutvikling, tilby kvalitetssikrede treningsprogrammer, førsteklasses coaching og oppfølging, samt skape det beste miljøet for utvikling og vekst.

Vi skal ha en konstant rekruttering av spillere til de norske landslagene. Vårt bidrag er rettet mot å hjelpe så mange spillere som mulig til å nå sitt fulle potensial, og at flest mulig får muligheten til å realisere sine drømmer.

Verdigrunnlag

Vi har noen kjerneverdier som vi ønsker å se hos hverandre hver eneste dag, både på og utenfor banen. Verdier som går på holdninger og god oppførsel. Summen av våre verdier danner grunnlaget for den type spillere vi ønsker å utvikle. 

Ambisiøs

Vi er ambisiøse og engasjerte, og gjennomfører alle oppgaver med høyest mulig grad av kvalitet.

Medmenneske

Vi respekterer at vi er ulike, og tillater at alle er seg selv. Samtidig dyrker vi samarbeidet og fellesskapet. Vi vil hverandre vel, og spiller hverandre gode hele tiden.

Glød

Vi byr på oss selv, vi gløder, er ivrige og dedikerte. Vi strekker oss litt lenger for hverandre.

Mot

Vi er ikke redde for å gjøre feil. Vi er modige nok til å forsøke vanskelige ting igjen og igjen og igjen.

Kunnskap

Vi viser en offensiv holdning til læring og utvikling, og opptrer ydmyk i alle sammenhenger.

Etisk plattform

Etisk plattform definerer rammer for vår virksomhet. Alle som jobber hos FPN skal akseptere følge våre retningsløinjer. FPN sørger for kontinuerlig kvalitetssikring.

CSR

Alle som trener hos oss skal ha en positiv opplevelse i et trygt og beskyttet miljø. Derfor må alle trenere signere egenerklæring for samvær med barn og unge, i tillegg til å levere politiattest.

Deltager

FPN skal opptre med ansvarlighet og trygghet for våre spillere. Vi behandle personverndata med varsomhet og etter GDPR regler. Vi opptrer ryddig i alle sammenhenger. Vi levere alle våre tjenester som avtalt med høy faglig kvalitet på både produkt, innhold og leveranse. Vi holder det vi lover.

Respekt

FPN legger til rette for at alle møtes med gjensidig respekt. Vi ser aldri ned på andre eller gjør forskjell på folk. Våre spillere og foresatte skal oppleve oss som en pålitelig og ansvarlig samarbeidspartner.

HMS

Vi vil alltid sørge for at arbeidet med HMS er systematisk og løpende. Det betyr gode rutiner for opplæring og medarbeidersamtaler. Vår arbeidsplass skal være trygg og sikker og vi aksepterer ikke diskriminering eller noen form for støtende oppførsel.

FPN Sikkerhetspolicy

Fotballprogresjon Norge stiller strenge krav til sikkerhet og ivaretagelse av spillere som deltar på våre aktiviteter. Policyen vår forsikrer at alle spillere har en hyggelig og positiv opplevelse innenfor trygge rammer i forbindelse med våre aktiviteter.

Som en del av vår sikkerhetspolicy

Vil FPN promotere og prioritere sikkerheten og trivselen for barn og ungdom.

Forsikre om at alle våre trenere forstår deres roller og hvilket ansvar de har i henhold til sikkerhet og trivsel.

Forsikre at riktige tiltak gjøres hvis det skulle oppstå hendelser som omhandler mishandling

Forsikre at konfidensiell informasjon og detaljer som omhandler sikkerhetsmessige årsaker oppbevares sikkert og beskyttet

 

Politiattest

Norges Idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og sted. I 2008 ble det vedtatt at alle som skal utføre oppgaver i norsk idrett som innebærer et tillits- og ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal kunne fremvise politiattest fri for anmerkninger. Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år.

Alle trenere må kunne vise til en politiattest fri for alvorlige anmerkninger for å kunne jobbe hos oss.

Her kan du lese mer om krav til politiattest