Hvorfor FPN?

Fotballprogresjon Norge (FPN) har posisjonert seg som Skandinavias fremste aktør innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere. Vi har bidratt i utviklingen av hele 47 landslagsspillere, og 17 spillere er på proffkontrakt i Norge og i Europeiske klubber.


FPN passer for dedikerte gutter og jenter i alderen 6-18 år. Forutsetningen for å melde seg på er at du virkelig ønsker å bli en bedre fotballspiller, at du er motivert og har lyst til å lære. Gjennom vår utviklingsmodell tilbyr vi differensiert PT-trening på et nivå som passer den enkelte. Vi jobber med små grupper med 4-8 spillere i hver gruppe. Vi har også tilbud om 1:1/Duo-økter for de som ønsker mer spesifikk trening.

I utvalgte helger gjennom hele året arrangerer vi spesialsydde fotballskoler som går over en eller to dager, og i alle skoleferier arrangerer vi fotballskoler som går over tre eller fire dager.


Det er ingen tvil om at kvalifisert og målrettet trening skaper et godt fundament for utviklingen hos barn og unge, og gir bedre forutsetninger for å lykkes som fotballspiller. Den beste utviklingen får du i et miljø som baserer seg på kvalitet og kampspesifikk intensitet. Vi gjør det vi kan for å skape et godt klima og treningsmiljø der ambisiøse og likesinnede spillere kan møtes og trene sammen under optimale rammer for utvikling.

Vår styrke og det unike med FPN er helheten. En kombinasjon av erfaring, en velutviklet og fremtidsrettet metodikk, og trenere med ekspertise og kompetanse. I tillegg jobber vi med små grupper som sikrer den enkelte spillers utvikling gjennom en tettere oppfølging og mer feedback på prestasjonen.

Alle som er med på vårt PT-konsept vil motta en skriftlig evaluering etter hver 12. PT-økt. Denne evalueringen baserer seg på dine styrker og svakheter innen fotballferdigheter, fysiske ferdigheter og mentale ferdigheter.

Trenere

Hos FPN blir du trent av spesialiserte spillerutviklere med høy kompetanse. DNA-et til en FPN-trener er en kombinasjon av høy kompetanse innen spillerutvikling, dedikasjon og engasjement i arbeidet med å utvikle unge fotballspillere, og vi er energiske og entusiastiske i alt vi foretar oss. Vi er positive i vårt arbeid, og opptrer ydmykt og vennlig, ærlig og respektfull i møte med våre kunder. FPN er (og skal alltid være) en organisasjon med et stort hjerte.


FPNs identitet skal være gjenkjennelig i alle sammenhenger. Vi har en tydelig arbeidsinstruks og metodikk, filosofi og sportsplan, og prisipper og metoder for individuell og relasjonell fremgang, som alle trenerne etterlever etter beste evne. Våre treninger foregår med høy intensitet, ekstremt mange touch på ballen, og spesielt fokus på å utvikle alle fotballferdigheter (persepsjon, valg og teknisk utførelse).


Hos FPN kan vi love deg et godt og inkluderende treningsmiljø basert på tillit, trygghet, samhold og samarbeid. Vårt formålet er alltid å skape morsom og inspirerende trening. vi er seriøse og kreative, nytenkende og handlingskraftige, og setter kvalitet og kunden først i alle sammenhenger. Hos FPN skal du alltid vite at du får trene med de beste trenerne og det råeste og beste utstyret som finnes på markedet i dag.

Les mer om våre trenere

Treningsmetodikk

Hos FPN får du økter som er tilpasset dine behov, samt tilpasset morgendagens krav. Ferdigheter som utvikles gjennom vårt PT system:

Fotballferdigheter:

Vi utvikler alle tekniske og taktiske ferdigheter på våre treninger. Våre prinsipper handler om å sette deltagerne i situasjoner som har direkte tilknytning til spillet, slik at de kan utvikle både ferdigheter og fotballforståelsen i et klima som er tett opp mot selve kampen, både i form av kompleksitet, intensitet, balltempo, bevegelseskvalitet, kropssposisjonering pog persepsjon.

Spillerne skal lære seg å «søke» etter informasjon (persepsjon), forstå de ulike situasjonene (fotballforståelse), for deretter å kunne ta det mest hensitsmessige valget (decision making), når ting går fort og i trange situasjoner.

Fysiske ferdigheter:

For å få et godt utbytte av de tekniske ferdighetene er det viktig at det fysiske aspektet følger med i utviklingen. Vi jobber med koordinasjon, smidighet, styrke og hurtighet på alle våre økter.

Mentale ferdigheter:

Tilslutt vil de mentale ferdighetene avgjøre om du får ut ditt maksimale potensiale. Vi er veldig opptatt av fokus, konsentrasjon og disiplin på våre økter. Vi forventer tilstedeværelse og innsats, og samtidig gir vi spillerne mulighet til å gjøre feil. Modighet er den viktigste mentale ferdigheten vi jobber med. Summen av de mentale ferdighetene skal sørge for god selvfølelse og god selvtillit.

Vi skal hjelpe deg slik at du kan nærme deg drømmen om å bli en profesjonell fotballspiller.

Mer om personlig trening

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere