Hvorfor FPN?

Fotballprogresjon Norge (FPN) har posisjonert seg som Skandinavias fremste aktør innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling for unge fotballspillere. Vi har bidratt i utviklingen av hele 44 landslagsspillere, og 17 spillere er på proffkontrakt i Norge og i Europeiske klubber.


FPN passer for både gutter og jenter i alderen 6-18 år. Forutsetningen for å melde seg på er at du virkelig ønsker å bli en bedre fotballspiller. At du er motivert og i stand til å fokusere. At du har lyst til å lære, og lyst til å jobbe med detaljer. Det spiller ingen rolle hvilket nivå du ligger på i dag. Gjennom vår utviklingsmodell tilbyr vi differensiert smågruppetrening på et nivå som passer den enkelte, med maks 8 spillere i gruppe. Vi har også tilbud om 1:1-trening og Duo-økter. I tillegg har vi spesialsydde eventer, NextLevel (8-13 år) og EliteLevel (13-16 år), som går over en eller to dager, som oftest satt til en helg. I alle skoleferier arrangerer vi fotballskoler (NextLevel og EliteLevel).


Det unike med FPN er sammensetningen av mange ting som skaper den den optimale utviklingen. Det er først og fremst et veldig godt konsept med en fremtidsrettet metodikk og moderne verktøy og utstyr som bidrar til økt kvalitet i treningen. Det at vi jobber med relativt små grupper, gjør at treningen blir mer intensiv og deltagerne får tettere oppfølging og feedback på prestasjonen. I tillegg benytter vi oss utelukkende av trenere som har spesialkompetanse innen spillerutvikling.

I tillegg vil du motta en skriftlig evaluering etter hvert 12. PT-økt basert på dine styrker og svakheter.

Trenere

Hos FPN blir du trent av spesialiserte spillerutviklere med høy kompetanse. DNA-et til en FPN-trener er en kombinasjon av høy kompetanse innen spillerutvikling, dedikasjon og engasjement i arbeidet med å utvikle unge fotballspillere, og vi er energiske og entusiastiske i alt vi foretar oss. Vi er positive i vårt arbeid, og opptrer ydmykt og vennlig, ærlig og respektfull i møte med våre kunder. FPN er (og skal alltid være) en organisasjon med et stort hjerte.


FPNs identitet skal være gjenkjennelig i alle sammenhenger. Vi har en tydelig arbeidsinstruks, filosofi og sportsplan, og prisipper og metoder for individuell og relasjonell fremgang, som alle trenerne etterlever etter beste evne. Våre treninger foregår med høy intensitet, ekstremt mange touch på ballen, og spesielt fokus på å utvikle alle fotballferdigheter (persepsjon, valg og teknisk utførelse).


Hos FPN kan vi love deg et godt og inkluderende treningsmiljø basert på tillit, trygghet, samhold og samarbeid. Vi er seriøse og kreative, nytenkende og handlingskraftige, og setter kvalitet og kunden først i alle sammenhenger. Hos FPN skal du alltid vite at du får trene med de beste trenerne og det råeste og beste utstyret som finnes på markedet i dag.

Les mer om våre trenere

Treningsmetodikk

Hos FPN får du økter som er tilpasset dine behov, samt tilpasset morgendagens krav. Ferdigheter som utvikles gjennom vårt PT system:

Fotballferdigheter:

Vi utvikler alle tekniske og taktiske ferdigheter på våre treninger. Våre prinsipper handler om å sette deltagerne i situasjoner som har direkte tilknytning til spillet, slik at de kan utvikle både ferdigheter og fotballforståelsen i et klima som er tett opp mot selve kampen, både i form av kompleksitet, intensitet, balltempo, bevegelseskvalitet, kropssposisjonering pog persepsjon.

Spillerne skal lære seg å «søke» etter informasjon (persepsjon), forstå de ulike situasjonene (fotballforståelse), for deretter å kunne ta det mest hensitsmessige valget (decision making), når ting går fort og i trange situasjoner.

Fysiske ferdigheter:

For å få et godt utbytte av de tekniske ferdighetene er det viktig at det fysiske aspektet følger med i utviklingen. Vi jobber med koordinasjon, smidighet, styrke og hurtighet på alle våre økter.

Mentale ferdigheter:

Tilslutt vil de mentale ferdighetene avgjøre om du får ut ditt maksimale potensiale. Vi er veldig opptatt av fokus, konsentrasjon og disiplin på våre økter. Vi forventer tilstedeværelse og innsats, og samtidig gir vi spillerne mulighet til å gjøre feil. Modighet er den viktigste mentale ferdigheten vi jobber med. Summen av de mentale ferdighetene skal sørge for god selvfølelse og god selvtillit.

Vi skal hjelpe deg slik at du kan nærme deg drømmen om å bli en profesjonell fotballspiller.

Mer om personlig trening

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere