Hvorfor FPN?

Fotballprogresjon Norge (FPN) er Skandinavias ledende aktør innen organisert personlig trening og spesialisert spillerutvikling av unge fotballspillere. Vi kan med stolthet si at våre PT-økter gir betydelige resultater! Gjennom vårt PT-program har mer enn 60 spillere representert Norge på U-landslagene og A-landslaget, og et betydelig antall spillere har signert profesjonelle kontrakter med klubber i Norge og Europa. Det er ingen tvil om at du vil oppnå en konkurransefordel gjennom vårt krevende og utfordrende program.

Vår utviklingsmodell er skreddersydd for din alder og ditt ferdighetsnivå. Alle grupper blir differensiert, slik at vi kan tilpasse kompleksiteten og hastigheten på treningen til nivået på gruppa.

 

Hos oss blir du en del av et sosialt og inkluderende miljø der du deler din lidenskap for fotball og utvikling med likesinnede under optimale rammer for utvikling.

 

Det er ingen tvil om at kvalifisert og målrettet trening skaper et godt fundament for utviklingen hos barn og unge, og gir bedre forutsetninger for å lykkes som fotballspiller. Det er heller ingen tvil at du må legge ned en ekstra innsats i tillegg til den treningen du får hos klubben din.

 

Vår styrke og det unike med FPN er helheten. En kombinasjon av erfaring, en velutviklet og fremtidsrettet metodikk, og trenere med ekspertise og kompetanse. I tillegg jobber vi med små grupper, som sikrer den enkelte spillers utvikling gjennom en tett oppfølging og hyppig feedback på prestasjonen.

 

Vi har topp fasiliteter innendørs i både Cageball Nydalen og Manglerudhallen, og det beste utstyret for spillerutvikling.

Alle som er med på vårt PT-konsept kan bestille en utviklingssamtale. Dette er endel av PT-tilbudet og ikke noe vi tar ekstra betalt for. På denne samtalen evaluerer vi dine styrker og svakheter, kommer med tips og råd, samt hjelper deg å lage gode utviklingsmål. Dette gir deg verdifull tilbakemelding, slik at du kan fortsette å forbedre spillet ditt.

Trenere

Hos FPN får du muligheten til å bli trent av de mest energiske, spesialiserte og kompetente spillerutviklerne i bransjen. Vi er kreative og nyskapende i måten vi tilnærmer oss treningen på. Kvalitet er nøkkelordet.

Våre trenere har et DNA som er bygget på høy kompetanse, dedikasjon,  engasjement og entusiasme!

Vi tror på positivitet og ydmykhet i vårt arbeid, og vi behandler alle våre spillere med den største respekt og vennlighet. Vi ønsker å skape et trygt og støttende miljø som er inkluderende og bygget på tillit, samhold og samarbeid.

Vi er mer enn bare en organisasjon – FPN er en familie med et stort hjerte!

Vårt formål er å tilby utviklende, inspirerende og morsomme treningsøkter med energi og entusiasme. Det skal være gøy å trene hos FPN.

Les mer om våre trenere

Metodikk

Hos FPN får du økter som er tilpasset ditt nivå og morgendagens krav. FPNs identitet skal være gjenkjennelig i alle sammenhenger. Vi har en tydelig arbeidsinstruks, metodikk og prisipper som alle trenerne etterlever etter beste evne. Våre treninger foregår med høy intensitet, ekstremt mange touch på ballen, og et sterkt fokus på å utvikle fotballferdigheter.

Vi legger stor vekt på:

  1. Fotballferdigheter: Vi jobber med å utvikle alle ferdigheter på våre treninger. Vi setter spillerne i situasjoner som er mest mulig kamplik. Vi legger vekt på kompleksitet, intensitet, balltempo, bevegelseskvalitet, kroppsposisjonering og persepsjon, alt for å gi deltakerne en autentisk opplevelse.
  2. Persepsjon: Hos oss lærer spillerne å “søke” etter informasjon, og forstå den informasjonen som kommer fra omgivelsene (persepsjon), slik at de kan forstå ulike situasjoner (fotballforståelse).
  3. Handlingsvalg: Det vil si decision making, som refererer til evnen til å ta raske og smarte valg basert på dine “søk”.
  4. Fysiske ferdigheter: For å få mest mulig utbytte av tekniske ferdigheter, så legger vi også vekt på fysiske ferdigheter som: koordinasjon, smidighet, styrke og hurtighet.
  5. Mentale ferdigheter: De mentale ferdighetene er avgjørende for å utnytte ditt fulle potensiale som fotballspiller. Vi er opptatt av riktig fokus, konsentrasjon og disiplin, og forventer full tilstedeværelse og maksimal innsats. Vi er opptatt av modighet. Vi vil at du prøver på vanskelige ting og gjøre mange feil.
 

 

Mer om personlig trening

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere