Fotballprogresjon Norge har utarbeidet egne retningslinjer og krav som gjelder barn og foresatte som som deltar på aktiviteter hos oss.

Formålet med disse retningslinjene er å sikre at alle som deltar på våre aktiviteter kan gjøre dette innenfor trygge og kontrollerte rammer, samt sikre at øktene holder topp kvalitet, og at all aktivitet er ut fra våre verdier som er i tråd med Fair Play verdiene.

Foresatte

Plassering: Hold avstand til øktene som gjennomføres. Vi tillater ikke at foreldre står inne på banen. Foreldre som ønsker å se på øktene må oppholde seg utenfor banen.

Arbeidsro: Vi ønsker minst mulig kommunikasjon mellom spillerne og foreldre når øktene er i gang. Vi vil at trenerne og spillerne spillerne skal kunne holde ritkig konsentrasjon gjennom øktene.

Positive holdninger og verdier: Vi oppfordrer alle foreldre til å vise gode holdninger og verdier ovenfor egne og andres barn som deltar på FPN. Det er kun tillatt å gi ros og oppmuntringer for gode prestasjoner. Dette skaper trygghet og selvtillit hos spilleren, noe som er avgjørende for å kunne få fremgang.

Spillere/deltagere

  • Vi ser helst at du er ferdigskiftet og klar når økten starter. Dette handler om å ha respekt for både treneren og de andre deltagerne. Vi anbefaler å være på banen minimum 15 minutter før økten starter.
  • Bruk leggskinn på alle våre treninger.
  • Ha alltid med drikkeflaske på treningen og ta dem med deg ut på feltet. Drikk i innlagte pauser.
  • Lever ditt beste i forhold til fokus, tilstedeværelse og innsats. På denne måten gjør du både deg og dine medspillere enda bedre.
  • Vis vilje til å lære. Vi forventer at alle som kommer på FPN aktiviteter er selvmotiverte og er oppriktig interessert i å lære
  • God oppførsel og holdning. Trenere og medspillere skal bli møtt med vennlighet og respekt.
  • Du skal omgå dine FPN kamerater som en riktig kamerat. Dersom du gir mye ros vil alle få en god opplevelse.
  • Vi har nulltoleranse for mobbing og rasisme. Manglende overholdelse vil i verste fall medføre til utelatelse fra all FPN – aktivitet.
  • Som deltager på en FPN aktivitet skal du ikke bevege deg vekk fra området uten å ha klarert dette med kursansvarlig. Dersom du har spørsmål eller bekymringer kan du snakke med trenerne, de er her for å hjelpe deg.
  • Verdisaker (penger, mobiltelefon, etc.) kan leveres til en av trenerne, så unngår vi at verdisaker forsvinner eller blir ødelagt.