Fotballprogresjon » Retningslinjer

Retningslinjer

Spillerinfo

Fotballprogresjon Norge har utarbeidet egne retningslinjer og krav til spillere som deltar på våre aktiviteter.

Formålet med disse retningslinjene og kravene er å:

 • sikre at alle som deltar på våre aktiviteter kan gjøre dette innenfor trygge rammer
 • sikre at all aktivitet skal gjennomføres ut fra våre verdier som er i tråd med Fair Play verdiene
 • sikre at alle våre økter alltid holder topp kvalitet

 

Retningslinjer

Disse retningslinjene skal opprettholdes av våre spillere på alle FPN – aktiviteter:

 • God oppførsel og holdning. Trenere og medspillere skal bli møtt med vennlighet og respekt.
 • Omgå dine FPN kamerater som en riktig kamerat. Det å sørge for å rose andre gjør at alle får en god opplevelse.
 • Ingen mobbing eller rasisme. FPN har nulltorelanse for dette. Manglende overholdelse vil i verste fall medføre til utelatelse og forbud for å kunne delta på FPN – aktiviteter i fremtiden.
 • Vær en bidragsyter når fellesutstyret skal samles inn.

Krav

Fotballprogresjon Norge prioriterer holdning og disiplin når dette kreves. I utviklingen som fotballspiller er det avgjørende at du lærer deg de krav som stilles i fotballen.

Disse kravene forventes at opprettholdes av våre spillere på alle FPN – aktiviteter:

 • Være ferdigskiftet og klar når økten starter. Dette handler om å ha respekt for både treneren og de andre spillerne. Vi anbefaler derfor å være tilstede minimum 15 minutter før økten starter.
 • Bruk leggskinn på alle våre treninger.
 • Bruk fotballsko som passer til det underlaget du skal trene på.
 • Ha alltid med vannflaske, og drikk i innlagte pauser.
 • Lever ditt beste i forhold til fokus, kvalitet og innsats. Vi krever at spilleren er fullt fokusert, og yter maksimalt. På denne måten gjør du både deg og dine medspillere enda bedre.
 • Vilje til å lære. Vi forventer at alle som kommer på FPN aktiviteter er selvmotiverte og har lyst til å bli en bedre fotballspiller. For oss er det viktig at du er oppriktig interessert i å lære

 

Sikkerhet

 • Dersom du har spørsmål eller bekymringer kan du snakke med trenerne, de er her for å hjelpe deg.
 • Du skal ikke bevege deg vekk fra området uten å ha klarert dette med kursansvarlig.
 • Dersom du har med deg verdisaker (penger, mobiltelefon, etc.) kan dette leveres til kursansvarlig, så unngår vi at verdisaker forsvinner eller blir ødelagt.